November 27, 2020

Tigsik ko an iba sa mga tawong osmak
An mga basura dawa saen ipigwawaltak
Nagkukuriyat mga ginamit na facemask
Kaya an corona virus, orog nagwawarak

Tigsik ko man an iba sa mga nasa medya
Magluway-luway sa pagparangala-ngala
Ta kun an mga tinatamaan minabweltada
Paano p...

November 20, 2020

Tigsik ko an Rehiyon Bikol na nanganaan na
Sa mga bagyo na nangradas nin kabuhayan ta
Bilyon an danyos sa infrastraktura,agrikultura
Pagbangon kan mga Bikolano kayang-kaya daa

Tigsik ko, mga lugar na sagkod ngunyan baha
An alipong baga iyo an sinasapo nin pangana
Mga bi...

November 13, 2020

Tigsik ko ining mga ispirma asin kandila,
An paggamit kan mga ini makararaya,
Mga buhay pagsurusadiri pweding mawara,
Kun kamo magin aliwalas asin pabaya

Tigsik ko an mga peligro sa buhay ta,
Ata sa bagyo kuta na nakalibre pa, 
Alagad sa kasulo natodas logod na,
Kun ora...

November 6, 2020

Tigsik ko kun igwa nin ma raot na panahon
Mga makasalan, sa Diyos nakakagirumdom
“Diyos ko po, tama na po” iyo an tataramon
Imbes magraway nagpangadyi na pondohon

Tigsik ko ining panahon tang  nagbabalinghaw
Pagirumdom na sa mga tawong nakakalingaw
Mantang nasa kasirama...

October 30, 2020

Tigsik ko ining mga peste, kalamidad
Na sinasapo ta sa ngunyan nanggad
Mararaot na gibo baguhon na dapat
Ta pagirumdom na iyan kan nasa itaas

Tigsik ko kun may minaabot na bagyo
Nagkakasiribot kita, nahahadit na gayo
Orog si mga nakaistar sa payag paano
Ata payag na san...

October 23, 2020

Tigsik ko ining panahon na dai timplado
Kun minainit, talagang mainiton na todo
Mabuyong tawan uran haros magdelubyo
An mga tawo kaya puro na sana reklamo

Tigsik ko, mga nangyayaring makatorotreste
Kadakol kan nanghuhugot sa panahon na ini
Orog an dai nagigiyahan na mga...

October 16, 2020

Tigsik ko an ibang nag-aadal sa module
An kadaklan sa mga magurang ipiglalaom
O kaya ki kuya, ki ate na mga mahiguson
Imbes siya, an pirmi sana kapot an celfon

Tigsik ko man ngunyan an mga magurang
Nakanuod baga na mga aki ninda tabangan
Na an mga module na masakit masi...

October 9, 2020

Tigsik ko, mga paratukdo ngunyan na panahon
Grabe an kaparagalan sa ngaran nin edukasyon
Haros pa sana ibalyo na sa eskwelahan an harong
Tanganing makaabot sa deadline an mga module

Tigsik ko, mga paratukdo na grabing sakripisyo
Sa kapagalan nahahayblad na, makulog an p...

October 2, 2020

Tigsik ko ining nangyayaring pandemya
Masakit man mas dakol nakadelihensiya
Sa SAP, facemask, face shield asin iba pa
Mga buaya asin negosyanting oportunista

Tigsik ko ining buhay ngunyan na masakit
Nin huli kan paglangkaba ni pesting covid
Kaipo kan mga tawo magdiskart...

September 25, 2020

Tigsik ko ining mga tawo na nakakapungot
Na oras nin sesyon nagtutungka o tururog
Nasa senado, kongreso pirming cp an kapot
Sa mga sanggunian na inaabot na nin barod

Tigsik ko man an kadaklan sa mga pulitiko
Sa panahon nin pandemya ano an naginibo?
Nakatao lamang nin ba...

September 18, 2020

Tigsik ko an mga tawong puro reklamo
Sa itinatao kan Diyos dai nakokontento
Gusto magyaman alagad pirming tikapo
May rason an Diyos kun ano dai itinatao

Tigsik ko ining abang sakit na panahon
Maghiro na an mga tawong hugakonon
Ayuda kan gobyerno dai na paghalaton
Ta sig...

September 12, 2020

Tigsik ko ining may matatagas na hutok
Na an physical distancing dai pig-uutob
Sige an pakihalyaw, sige pa an pakigutok
An mga may covid nagpaparadakol logod

Tigsik ko an mga tawong mapanghusga
Sipon, kalintura pa sana an isip covid na
Haros pa sana ipalobong nang buhay...

September 4, 2020

Tigsik ko, mga tawong garo maurag na pirmi
Kun minatios, may hilang na nagigin humilde
Magtaram garo dai makabari lutong kamote
Minalumoy na man kun sa buhay napipyerdi

Tigsik ko ining pandemya na nagpapadagos
Dakol nang kahimanwa an grabe na pagtios
Kaya nakaromdom na,...

August 28, 2020

Tigsik ko an mga gurang na o guragod
Masakit, na an sugo dai tulos matubod
Daog an hadi, pagpautob kan pagbuot
Kaya siisay baga kaiyan an mamumuot

Tigsik ko an mga buhi sanang ido, ayam
Kun dai langubon maysadiri an gakudan
Sinda an palinigon kan mga udo sa dalan
O iapo...

August 22, 2020

Tigsik ko an darakulaon na mga buaya
Na nasa mga ahensiya kan gobyerno ta
Baradat-badat na baga mga tulak ninda
Kun makahaklab ngana-ngana na talaga

Tigsik ko kun an kuryente napopondo
Marhay maraot an epekto sa mga tawo
Si pirmi celfon an kapot nakakatrabaho
An mga aki...

Please reload

472-3556 / 205-0928

Archives

Please reload

Total Page Counter

We'd Love To Know What You Think
Rate UsPretty badNot so goodGoodVery goodAwesomeRate Us

Bicolandia

Albay

Albay

Camarines Norte

Camarines Sur

Catanduanes

Masbate

Sorsogon

*Google Images

BICOLMAIL

 Bicolandia’s Only Regional Newspaper
Published every Thursday
    Goldprint Bldg., Concepcion Grande, 4400 Naga City, Philippines  •  E-mail: bicolmail@ymail.com    Fax/Tel. (054) 472-3556  •  205-0928 • 472-3556

website: www.bicolmail.net
 

© 2017 BICOLMAIL