September 25, 2020

Tigsik ko ining mga tawo na nakakapungot
Na oras nin sesyon nagtutungka o tururog
Nasa senado, kongreso pirming cp an kapot
Sa mga sanggunian na inaabot na nin barod

Tigsik ko man an kadaklan sa mga pulitiko
Sa panahon nin pandemya ano an naginibo?
Nakatao lamang nin ba...

September 18, 2020

Tigsik ko an mga tawong puro reklamo
Sa itinatao kan Diyos dai nakokontento
Gusto magyaman alagad pirming tikapo
May rason an Diyos kun ano dai itinatao

Tigsik ko ining abang sakit na panahon
Maghiro na an mga tawong hugakonon
Ayuda kan gobyerno dai na paghalaton
Ta sig...

September 12, 2020

Tigsik ko ining may matatagas na hutok
Na an physical distancing dai pig-uutob
Sige an pakihalyaw, sige pa an pakigutok
An mga may covid nagpaparadakol logod

Tigsik ko an mga tawong mapanghusga
Sipon, kalintura pa sana an isip covid na
Haros pa sana ipalobong nang buhay...

September 4, 2020

Tigsik ko, mga tawong garo maurag na pirmi
Kun minatios, may hilang na nagigin humilde
Magtaram garo dai makabari lutong kamote
Minalumoy na man kun sa buhay napipyerdi

Tigsik ko ining pandemya na nagpapadagos
Dakol nang kahimanwa an grabe na pagtios
Kaya nakaromdom na,...

August 28, 2020

Tigsik ko an mga gurang na o guragod
Masakit, na an sugo dai tulos matubod
Daog an hadi, pagpautob kan pagbuot
Kaya siisay baga kaiyan an mamumuot

Tigsik ko an mga buhi sanang ido, ayam
Kun dai langubon maysadiri an gakudan
Sinda an palinigon kan mga udo sa dalan
O iapo...

August 22, 2020

Tigsik ko an darakulaon na mga buaya
Na nasa mga ahensiya kan gobyerno ta
Baradat-badat na baga mga tulak ninda
Kun makahaklab ngana-ngana na talaga

Tigsik ko kun an kuryente napopondo
Marhay maraot an epekto sa mga tawo
Si pirmi celfon an kapot nakakatrabaho
An mga aki...

August 14, 2020

Tigsik ko an mga ugali na nakakapongot
Mga nakakatabang sa nagtitios  pigraraot
Ta may sa ugama an laog kan mga hutok
Dai nakokontento sagkod na dai mahulog

Tigsik ko an dai nang katapusan na covid
Mga tawo level up na pantahob na gamit
Hako na kan face mask, dapat face...

August 7, 2020

Tigsik ko an mga sutil na mga tawo
Dai mapugulan, matatagas an payo
Ipigpapautob na naman ining MECQ
Kaya an mga transaksyon paralisado

Tigsik ko an pagpapautob kan MECQ
Mga nabukas pa sanang mga negosyo
Sa giraray pigpapondo, ipigpasarado
Paano na an pagbuhay kan mga t...

August 1, 2020

Tigsik ko an ibang ahensiya nin gobyerno
Mga kutungero, may gawi na sa demonyo
Kun mapag-initan, urihan ka herak sa imo
Iimbentuhan ka nin kaso dangan ipapreso

Tigsik ko man an mga siring na ahensiya
Ikinauogma an kapahamakan kan kapwa
Anong labot dawa dai nin sala magd...

July 17, 2020

Tigsik ko an mga may ataman nin ayam
Magin responsable dapat nindo gakudan
Ta an udo nagkuriyat sa tinampo o dalan
Nakakasuka sa mga nagkakatumak kaiyan

Tigsik ko an clearing operation sa Naga
Mala ta paradahan nin mga an bangketa
Nakabalagbag pa pati kun ipinapararada
...

July 10, 2020

Tigsik ko ining pandemic sa covid
Kadakol  na kan biyong nagsasakit
Kurtado na baga an hutok  kaiisip
Kaya igwang nakakapay, natuturik

Tigsik ko ining buhay na abang sakit
Mga tawo dawa ano na sana an rakit
Mga online selling ginigibo nang hirit
Tangani sanang pagbuhay...

July 3, 2020

Tigsik ko an programang balik probinsiya
Sa pag-urulian nag-orog an mga problema
Ta kadakol kan igwang dara-darang corona
Ata libre na kuta an Naga, nahinguragan pa

Tigsik ko an programang may  sa kulapos
An balik probinsiya ipigpautob nang dagos
Orog pa logod na nagwar...

June 26, 2020

Tigsik ko an ugali nin mga Pilipino
Na may sa ugama an laog kan payo
Mauri nanggad sa mga nag-aasenso
Kaya ginigibuhan nin maraot na isyu

Tigsik ko, mga  problema sa pagklase
Dahil sa covid,mga aki makatorotreste
Orog na kan mga pobreng estudyante
Dai nin celfon, wifi,...

June 19, 2020

Tigsik ko, mga kooperatiba nin kuryente
Sa panahon nin covid dai makua penalty
Iyo an nadangog ko na saindang pigsabi
Ata triple an bayadan an multa pa grabe

Tigsik ko, kaakian ngunyan na panahon
Maghapon an kapot pirmi sanang celfon
Mareklamohon na sa trabaho sa harong
...

June 11, 2020

Tigsik ko an kadaklan sa mga paratanom
Nagkaralapa na sa indang mga pananom
Dai nin parabakal puon pa kan lockdown
Pagbuhay ninda ngunyan saen kukuanon

Tigsik ko man an mga dai pa nin trabaho
Dai pa ipigpapaapod kan sa indang amo
Paano na palan pagbuhay kan mga iniho
Re...

Please reload

472-3556 / 205-0928

Archives

Please reload

Total Page Counter

We'd Love To Know What You Think
Rate UsPretty badNot so goodGoodVery goodAwesomeRate Us

Bicolandia

Albay

Albay

Camarines Norte

Camarines Sur

Catanduanes

Masbate

Sorsogon

*Google Images

BICOLMAIL

 Bicolandia’s Only Regional Newspaper
Published every Thursday
    Goldprint Bldg., Concepcion Grande, 4400 Naga City, Philippines  •  E-mail: bicolmail@ymail.com    Fax/Tel. (054) 472-3556  •  205-0928 • 472-3556

website: www.bicolmail.net
 

© 2017 BICOLMAIL