October 31, 2019

Pirang Misa an dapat na idolot para sa mga kalag sa purgatorio tanganing sinda makaduman sa langit?


1. Enot sa gabos, an Santa Misa an pinakamarahay na regalo o gibo na puede nyatong idolot para sa mga tugang asin kabtang kan Simbahan na yaon sa purgatorio.


2. Ipinapam...

May 30, 2019

1. Christian marriage is a sacrament, established by God while same-sex union is not marriage but a union, a partnership, established by men.


2. Christian marriage is a covenant of life and love between a man and a woman while same-sex union is a contract between two m...

Please reload

472-3556 / 205-0928

Archives

Please reload

Total Page Counter

We'd Love To Know What You Think
Rate UsPretty badNot so goodGoodVery goodAwesomeRate Us

Bicolandia

Albay

Albay

Camarines Norte

Camarines Sur

Catanduanes

Masbate

Sorsogon

*Google Images

BICOLMAIL

 Bicolandia’s Only Regional Newspaper
Published every Thursday
    Goldprint Bldg., Concepcion Grande, 4400 Naga City, Philippines  •  E-mail: bicolmail@ymail.com    Fax/Tel. (054) 472-3556  •  205-0928 • 472-3556

website: www.bicolmail.net
 

© 2017 BICOLMAIL