top of page

Si mawot ‘kumalas kumalas na’ - Migz


Inangat ni Gobernador Migz Villafuerte kan Camarines Sur an ibang pang mga politico na may planong magbalyong kudal gibohon na huli ta parte na ini kan karawat politica mantang mayo digdi nin permanenteng amigo asin kalaban. ‘‘Ok lang po yan kun may mga mayor o iba pang politico na kakalas, kun sino ang gustong kumalas, kumalas na basta tayo trabaho lang po’’. Ini an mga reaksyon kan joven na gobernador kasunod kan kumfirmasyon ni Alcalde Madel Yorobe Alfelor kan Ciudad nin Iriga kan saiyang pagbalyo sa grupo ni Congresista Rolando Andaya Jr. kan premir distrito na macandidatong gobernador laban ki Villafuerte sa maabot na pirilian lokal sa Mayo 2019. Afuera pa kaini, sinabi pa kan alcalde na igwa pang ibang mga alcalde asin vocal sa Rinconda area an masunod man sa saiya nganing magbalyong partido. Si Alfelor nagkumfirmar na kan saiyang pagdalagan bilang candidatong congresswoman kan Rinconada distrit sa 2019 election nganing sabaton si Mrs. Jocelyn Fortuno. Sinabi pa na mas marhay ngani na mas amay pa magbalyo nang kudal para maaraman na kun siisay an tunay asin kun siisay an dai, sabi pa kan gobernador. “Ako po dai man nagpopondo sa pagtatrabajo, paglibotlibot asin pag-implementar kan mga programa asin proyecto kaya confident man basta importante nakatutuk lang tayo sa trabaho’’. Saiya pang sinabi na kun nagdecisyon si Alcalde Alfelor na magtalikod sa saindang grupo, parte na ini kan karawat sa politica, huli ta may kasabihan ngani sa politica na mayong permanenteng amigo asin kalaban solamente an interest asin agendas. Kun ginibo man iyan kan alcalde mayong ano man na personal asin mayong ‘’hearth feelings’’, marhay an samuyang iribanan ni Madel pati na kan saiyang tugang na si Gang-gang Alfelor na macandidatong alcalde sa Ciudad nin Iriga, bahala na kun ano an mangyari. SABI MAN NI LRAY Nagtutubod si Congresista LRay Villafuerte kan segundo distrito kan Camarines Sur na haros mayo man nabawas sa saindang pag-iriba huli ta si dati nindang kalaban sa politica an nagbalyong kudal asin magiging kalaban man giraray ninda sa politica. Saiyang pig-osipon kan pirilian kan Mayo 2010, kan maglaban si Congresista Salvio Fortuno kalaban ninda an familia Alfelor nanggana sinda asin balwarte pa an Rinconada area. An saiyang pagtubod dakul an magsusuporta ki Gobernador Migz asin Mrs. Jo Fortuno na iyo an macandidatong congresista kan ika-limang distrito karibay kan saiyang esposo na ultimo nang termino sa 2019. Alagad pigbuyagyag pa ni LRay na nagkakalat an informasyon na cuarta an dahilan kan pagbalyo ni Alfelor sa grupo ni Andaya. Dapat simbagon niya an isyung ini. Pinahimotikan pa kan representante kan segundo distrito an pahayag ni Alcalde Alfelor sa pinaapod kaining press conference na igwa pang mga alcalde, mga consejal asin vocal sa saindng distrito an masunod sa saiya nganing nagbalyong kudal. Sinabi ni LRay na kun igwa man mahali sa saindang partido iyan si Vokal Butch Figuracion sana mantang saindang hinali sa grupo huli ta an tugang niya nagdeclara nang macandidatong alcalde contra ki incumbent Mayor Del Simbulan kan Nabua, Camarines Sur. Alagad saiyang inako sa entrevista kan Bicol Mail asin iba pang miembros kan media na igwa sindang kasundoan na kun matapos sa termino si Congresista Fortuno si Alcalde Alfelor na an maribay. Envez kaini, inalok si Alfelor na magcandidato muna nin bise gobernador antes magdalagan sa cargong congresswoman alagad sinayumahan. An punto ni LRay, panong tutubodan kan tawo an alcalde kan Ciudad nin Iriga kun dai siyang ‘’palabra de honor’’. Sa lado man kan paluwason nang Congresista Fortuno, sinabi kaini na nabigla siya sa anuncio kan alcalde kan Iriga apesar na saiya nganing pig-indorso an candidatura ni Mrs. Jo Fortuno alagad biglang nagbago si panindugan asin nagbalyong kudal. Dai man ini makaka-apektar sa sainda mantang kan panahon kan pirilian kan 2010 dai ninda kaibanan an alcalde alagad ginana ninda ni Migz an resulta kan eleksyon, sabi pa ni Fortuno. (DPaureus)

bottom of page