top of page

Pagpasan kan andas ni Ina, Divino Rostro pigtiwala na sa Confradia


An Confradia de San Jose, sarong organisasyon kan mga voyadores bako lang hali sa Archidocesis nin Caceres sa Ciudad nin Naga envez igwa na kaining grupo cada parokya kan Caceres sa Camarines Sur asin base sa pinakahuring listahan igwa nang tres mil quinientos na miembros. Si Padre Juan Pablo Carpio nagpahayag sa press conference na ginibo sa Palasyo kan Arzobispo kan nakaaging Lunes, Septiembre 3 sinda naagi sa formation seminar nganing ma-edukar kan saindang pagpasan kan andas sa mga Imahen ni Nuestra Senora de Peñafrancia asin Divino Rostro mala ngani prepardo na an grupo sa gigibohon na traslacion procession ngonian na Viernes, Septiembre 7. Sinda naka-onipormeng T-shirt kolor verde an may responsabilidad sa pagpasan kan andas ni Ina asin Divino Rostro sagcod na sa gigibohon na fluvial procession sa Septiembre 15 matapos halion si grupo kan militar na mga naka-combat shoes asin PNP na dating iyo an nagsasalo kan andas ni Ina sa tungod kan Plaza Quince Martirez nganing darahon sa Naga Metropolitan Cathedral. Alagad katuwang man giraray kan Confradia iyo an grupo kan mga awtoridad huli ta sinda magko-cordon sa mga banal na imahen ni Ina asin kan Divino Rostro nganing maseguro an marhay na dalagan kan prusisyon asin maibitaran an paglaog kan bakong miembros kan confradia na maprobar magpasan kan andas. Susog sa research ni Miss Myrna Bermudo kan Caceres Commission on Communications (CCCom) an Confradia sa paagi nin katekesis, recollections asin mga seminar sinda inaalok na arogon si San Jose na nag-ataman ki Virgen Maria. Tinatawan man nin doon na an matanos na konducta sa pagprusisyon na iyo an pagrespeto asin pagtao nin honra ki Ina. Inaprobaran ni Arzobispo Leonardo Z. Legazpi, O.P. D.D. an Constitution and By-laws of the Confraternity of Saint Joseph kan Deciembre 8, 2008. Kan kaparejong taon nagkaigwa nin Confradia sa cada parokya kan Archidiocesis nin Caceres. Sinda kabali na sa organisasyon susog sa saindang konstitusyon, sinda nanunuga na aatamanon asin ibabalangibog an devocion asin celebrasyon kan Peñafrancia fiesta. Sinda kaayon sa nagko-cordon kan imahen ni Ina asin Divino Rostro. Igwa nin mga abusong ginigibo an ibang voyadores, huli kaini an imahen ni Ina sa prusisyon gibo sa fiber glass asin an andas gibo sa metal, dinakulaan asin igwa na nin rueda nganing puede pa ining butongon, sabi pa kan CCCom. (dpa)

bottom of page