Tigsik

April 4, 2019

 

Tigsik  ko kun panahon nin eleksyon
Mga kandidato mahihiro, marebukon
Dahil kan mga “jingle”na makauyamon
Mga botante nariribaraw, narerebong

 

Tigsik ko kun panahon nin pulitika
Kun an graradwaran kadungan pa 
Biyong nagbabaha nin mga medalya
Haros magaba, liog kan mga eskwela

 

Tigsik ko an mga pulitikong trapo
Imbes na an pagsakat sa entablado
Ihayag an plataporma de gobyerno
Panraraot sa mga kalaban iyong gibo

 

Tigsik ko ining panahon nin tig-init
An saldang malanit baga sa kublit
Parong kan ganot  malaen, makauyit
Kaya kadakulon kan igwa nin anghit

 

Tigsik ko kun an summer minaabot
Kalalakihan, si manoy pinapapugot
Tanganing dai pagsugutan na supot 
Kun makunot, an ginagamit na patok

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload