Tigsik

April 11, 2019

 

Tigsik ko, mga kandidatong dai nin supog
Sa panghahabon sinda nakarsel, nalangob
Pignenegaran, mga milyones na nakurakot
An mga lalawgon mas mahibog pa sa alpog

 

Ttigsik ko ining lalaking nagdalan nin porno
Tanganing si manoy  magin mabaskog kono
Dai pa nasakat sa entablado tulos nagsaludo
kaya si misis biyong nagpongot,nag-aburido

 

Tigsik ko man ining pulitikong kulapos
Na sige an ngiyaw  na daog pa an ikos
Kan an pa “recounting” tulos natapos
Dai na lamang baga  nag-iingus-ingos

 

Tigsik ko man ining mainit na aldaw
Nakakaganot  kun  maglalakaw-lakaw
An liwanag kan  saldang nakakasuriaw
Mga mata ta  biyong  nagpipirawpitaw

 

Tigsik ko an mga naggradwar sa kolehiyo
Dagdag na naman  sa mga dai nin trabaho
An iba matrabaho sala sa tinapos na kurso
O kaya sa ibang nasyon mahanap empleyo
 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload