Tigsik

May 23, 2019

 

Tigsik ko an mga tawong an isip kipot
Na sa mga problema maluluya an buot
Nin huli  sa pagkamuot o pansusugot
Kaya an solusyon, iyo an panghuhugot

 

Tigsik koman  an mga lidires na nabanog
An mga coordinator na si amo ipinadaog
Kaya an mga hawak talagang  makukulog
Apwera kaiyan, nagsasapo pa nin supog

 

Tigsik ko an  nakaagi pa sanang eleksyon
Dakol pa  talaga an kulang sa edukasyon
Iuli dapat kan kandidato si mga hinabon
Alagad an ipigbwelta si mga nanghabon

 

Tigsik ko ang mga tsismoso, tsismosa
Dagdagan pa kan mga mauri sa kapwa
Na an kararatan kan iba, ikina- uugma
Mentalidad nanggad na may sa  ugama

 

Tigsik ko an  pagtuturi o pangpuputpot
Pagkurahaw kan iba dakol an natakot
An iba uminatras na, nagdurulag lugod
Alagad si makunot na dagos na pinatok

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload