Tigsik

May 30, 2019

 

Tigsik ko ining nakaagi pa sanang eleksyon
Mga  nagkadaraog dai pa nakaka”move on”
Dakol an  nahahayblad, an payo maribong
Ta an mga ginastos, paano daw  babawion

 

Tigsik ko an maugmang  siyudad nin Naga
An mga tinampo pigpapahiwas  na kuta na
Alagad pinaparadahan nin mga  auto sana 
Pinipwestuhan nin mga iligal na paratinda

 

Tigsik ko ining mga tawong matalinto kuno
Nakatapos, nin marhay na kurso sa kolehiyo
Maurag mag-iringles kaya daa mga edukado
Alagad  mga mapanghamak, sa mga dai tatao

 

Tigsik ko ining pagpuon kan klase sa Hunyo
Siribot na naman  oroaldaw an mga tawo
Aragawan na sa paglunad an mga pasahero
Siguradong gurubot nang  pirmi  an trapiko

 

Tigsik ko an mga tawong sa Inglis maurag na
Na kun magtaram hona mo Amerikana sinda
Minapaputi kan kublit an buhok binubulaw pa
Alagad an buhok sa ibaba sa Pilipino man sana
 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload