Tigsik

June 12, 2019

 

 

Tigsik ko ining pagselebrar ta kan katalingkasan
An pagkahawas sa pang-aapi kan mga dayuhan
Alagad sa lugar ta haen an katalingkasan na iyan
Bakong an mga tugalsik iyong  naghahadihadian

 

Tigsik ko man ining  makaherak na mga pinoy
Na ginigiribo sana kitang mga oripon o  atsoy
Kan  mga makuris na dayuhan orog  kan tsinoy
Nangyayari na kaidto pang panahon na suanoy

 

Tigsik ko ining bagong ipasusunod na pulisiya
Dai papabakalan nin motor an daing lisensiya
Dapat idagdag, an dai nin  garahe dai nungka
Pagpabakalan auto ta perwisyo sa tinampo ta

 

Tigsik ko an ibang  nabibiyayaan nin yaman
Na mapagpaabaw- abaw imbes pasalamatan
An Kagurangnan na nagtaong  kaginhawahan
Dai tataong magsalingoy sa buhay na hinalian

 

Tigsik ko an mga babaying suway na sa agom
Ta kun pastidyo, sugarol, durugista, parainom
Alagad an kasusupgan kan mga aki iyong isipon
Bakong sa iba-ibang lalaki  na makipagrelasyon
 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload