Tigsik

June 20, 2019

 

Tigsik ko ining pampublikong merkado
Kan siyudad nin Naga na dati areglado
Golpi  nang  paratinda  sa gilid tinampo
Kaya gurubot nang pirmi ining  trapiko

 

Tigsik ko an mga adik sa droga asin arak
Iyo  sanang pirming gibo magparalablab
Kun bangag na dawa  ano  pigraraburab
Sa  nakakadangog makauyit, makaurag

 

Tigsik ko an ibang empleado sa city hall
Na oras pa nin trabaho nasa pagburadol
Pigpatanidan na, na dai magparabulakbol
Ta pagsipa sa inda tibaad dai na mapugol

 

Tigsik ko an mga estudyanteng matalento
Na nakatapos na sa manlaen-laen na kurso
Pagkua nin eksaminasyon pirming pasado
Kaya sa mga eskwelahan dakulang orgulyo

 

Tigsik ko an mga lalaking usmak, hugakon
An hinubang  brief dai lamang  kurukusuon
Ralabot na alagad  may pambakal inumon
Siisay baga an dai kaiyan mauyam na agom
 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload