Tigsik

June 26, 2019

 

Tigsik ko an mga  kaakian sa ngunyan
Na  grabe  na an sa indang  kahugakan
Celfon na sanang pirmi an nakakaputan
Sa trabaho sa harong dai na malalauman

 

Tigsik ko an kadaklan sa kahimanwa ta
Na natawan  nin diit na yaman pa sana
Huna mo kun sairisay na man daa sinda 
Abang lanit na kun makapagtaram baga

 

Tigsik ko an mga tawong pasagin man
Na dai tataong magsalingoy sa hinalian
An  gapo dawa patuson pa nin bulawan 
Danig  mababago, gapo man giraray iyan
   
Tigsik ko an mabuot na bise president ta
Abogada pigsabihan sanang patal, booba
Kondenaron, an mga nang-insulto sa iya 
Tanganing dai na pangarugan pa kan iba

 

Tigsik ko ining mga tugalsik na maringis
Sa mga parasirang Pinoy nagin makuris
Imbes na saphudon pinabayaan sa tubig
Daing kaso ta  tinarapalan nin sibidsibid
 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload