Tigsik

July 3, 2019

 

Tigsik ko an mga bagong tukaw sa pwesto
Na mga opisyales  kan sa tuyang gobyerno
Logod utubon an mga promisa sa mga tawo
Iyong magserbi , bako na pagserbihan kamo

 

Tigsik ko ining mga peste talagang namok 
Sa buhay kan tawo  perwisyo nanggayod
Kun makasupsop kan dugo ta makatakot
Manlaen-laen na hilang an  pwedeng idulot

 

Tigsik ko kun panahon na nin tig-uran
Makaherak , mga nasa hababang lugar
An mga pagbabaha sigurado na naman
Leptospirosis,a lipunga,kaaabtan kaiyan

 

Tigsik ko an mga nagbabaragbarag na ido
Sa mga tinampo na  nag-aati ,nag-uurudo
An malaen na parong  nagsusuhot sa dungo
Sa mga maysadiri, haen an sa indong puso

 

Tigsik ko an iba sa mga kaakian ngunyan
Pinapadangat, iginagalang an magurang
Iniriribay  an agom ,an ina iyong inataman
Bibiyayaan  sinda  nin mauswag na  buhay
 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload