Tigsik

July 18, 2019

 

Tigsik ko ining si Mayor Isko Moreno
Dapat arugon  kan ibang mga pulitiko
Dai natatakot sa resulta kan ginigibo
An importante igwa nin pagbabago

 

Tigsik ko man ining  Syudad nin Naga
An  pagbabago dapat puunan na ninda 
Itao sa mga pasahero an mga banketa
Bakong paradahan, bako sa  paratinda

 

Tigsik ko an tataramon na pagbabago
Bako sana sa mga opisyal nin gobyerno
Kundi sa mga namamanwaan na  mismo
Puunan sa harong an pagigin disiplinado

 

Tigsik ko man an mga lola asin mga nanay
Nag-aataman sa mga apo, na daing karibay
Tanganing makapagtrabaho man nin husay
Mga magurang nindang naghahanapbuhay

 

Tigsik ko ining panahon  nin tig-uran baga 
Sa mga  lugar na pigbabaha mag- andam na
Magpasiguro na nin baruto asin  mga bota
Tanganing an mga bitis dai man maalipunga

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload