Tigsik

July 25, 2019

 

Tigsik ko an mga Pilipinong nagrurukyaw
Sa kapangganahanna naman  ni Pacquiao
Sa kaogmahan ninda biyong nagsusuriyaw
Alagad sa  SONA, an mga Pinoy mapungaw

 

Tigsik ko ining sadit-sadit sanang hayop
Alagad kun ini makasupsup makatakot
Dawa dakulang  tawo pirmi nang daog 
Ta an dengue kagadanan an idinudulot

 

Tigsik ko an almoranas o hilang sa lobot
Dawa anong urag pa nadadaog kan kulog
Dai nakakalakaw kun talagang minauldot
Biyong namumurak kun grabe na kagatok

 

Tigsik ko an mga malakasta sa magurang
Kun minahilang daing ibang minatabang
Kundi an magurang na haros ibarangbang
Kaya dai ipangahas an sa indong kauragan

 

Tigsik ko an kadaklan sa mga parapadyak
An sulot  short, kamisetang daing mangas
Kaya an kaibahan kan kakadikit na bayad
Iyo an parong kan yukyuk na nagwawarak

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload