Tigsik

August 1, 2019

 

Tigsik ko an pagmundo nin sarong ina
Na kun an saro sa mga aki nawawara
Orog kun sa imo man siyang pinadaba
An daghan asin puso haros pa magaba

 

Tigsik ko an mga parainom nin arak
Maglikay, magpondo na kamo dapat
An resulta pagkaraot kan payo, tulak
Na mapahalipot kan  buhay nanggad

 

Tigsik ko ining  mga trapong pulitiko
Habong arugon  ining si Isko Moreno
Ta natatakot na dai na  giraray  iboto
Inutil an pagtukaw ninda sa pwesto

 

Tigsik ko kun an mga tios nagagadan 
Ta dai nin pirak dai mabibindisyonan
Mahalon na an bayad sa simbahan
Herak man palan kan kinapobrehan

 

Tigsik ko an mga gawi sagkod ngunyan
Kan naghahagad nin tabang ikinauuyam
Magtao man may tabuga na kairibahan
Nagkasiribot na pagtao  kan  magadan 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload