Tigsik

August 15, 2019

 

Tigsik ko ining mamundo na ina
Na padagos an sa iyang pagluha
Nin huli sa sarong aki na  nawara
Na pirang taon niyang pinadaba

 

Tigsik ko an magurang na nagsasakit
Paghali kan aki dai nawawara sa isip
Haros pa sa paghibi biyong magligid
Garo inagawan dulsi na aking sadit

 

Tigsik ko pa ining syudad nin Naga
An mga tawo dai pa nadidisiplina
Mga awto sa bangketa nakaparada
Kaya an trapiko gurubot pirmi na

 

Tigsik ko ining pastidyong trapiko
Na kakakairita, nakakapainit  payo
Marhay pa maglakaw ta sigurado
Na makakaabot sa oras sa destino

 

Tigsik ko ining panahon na mainit
Makunsumo sa sabon asin sa tubig
Ta ginaranot, biyong nagbibirisbiris
Daing kurugusan sinda mister, misis

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload