Tigsik

September 5, 2019

 

 

Tigsik ko mga paraumang makaherak 
Na iyo sa tuya gabos an nagpapabadat
Kadaklan iyo an may tulak na mahaldat
Ta pag-aranihan an produkto binabarat

 

Tigsik ko an giyera kontra sa droga
Paano man daa ini mapupuho baga
Na an ginagaradan  mga” users” sana
Si mga ‘‘drug lord” biyong pig-aaleluya

 

 Tigsik ko an mga tawong parasimba
Alagad si satanas iyo an pigsasamba
Imbes mangadyi kaya sige  an muda
Ining  si Lucifer an ngisi abot  talinga

 

Tigsik ko ining mga lalaking rungaw
Kun dai nakakabwelo nabalinghaw
Ta kun sa sambay  biyo nang pungaw
Sa tunay na agom dai na nasusuriaw

 

Tigsik ko an babaying ”menopause na”
Dawa anong karinyo malipot na talaga
Alang na dawa bubuan pa nin grasa
Kaya an agom minahanap nin iba

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload