Tigsik

September 12, 2019

 

 

Tigsik ko kun panahon nin traslacion
An ibang mga boyadores  makasuyaon
Dai makaboya kun dai ngona mainom
Kaya an sangaw  malaenon na parong

 

Tigsik ko man ining  mga deboto baga
Imahe ni ina santaon yaon sa Basilica
Dawa anong oras libre maghadok na
Kun traslacion makikisusuan pa sinda

 

Tigsik ko kun piyesta nin penafrancia
Apwera kan mga deboto asin bisita
Mga isnatser, madaya yaraon sinda
Kaya maglikay  kamo na mabiktima

 

Tigsik ko man ining syudad nin Naga
Luway-luway nalilinig, mga bangketa
Alagad igwa pa na dai nin disiplina
Sa indang behikulo nakakaulang pa

 

Tigsik ko an padagos na nagluluha
Ta may mahal sa buhay na nawara
An kapungawan masakit  mapara
Orog na sa puso  nin sarong ina 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload