Tigsik

September 19, 2019

 

 

Tigsik ko kun piyesta ni Peñafrancia
Golping deboto, dayo digdi sa Naga
Parano an mga hotel nin mga bisita
An iba nagtutururog na sa bangketa

 

Tigsik ko kun panahon nin piyesta
Maogma kun minaabot, mga bisita
Pag-uli kadakol pang mga padara
Kaya an natatada mantika, atsara

 

Tigsik ko kun igwa nin kapiyestahan
Mahanda nanggad dawa mangutang
An pakatapos bahala na kan bayadan
Importante an mga bisita mapakakan

 

Tigsik ko an parautang na an ugali
Kun mautang pa sana may pahibihibi
Kan pigsisingil na iyo pang nababaldi
Ugali nin parautang na dapat mabakli

 

Tigsik ko an iba sa parapakipiyesta
Na pirming may plastik na dara-dara
Kaya iyo pang may panira si pamilya
Alagad si kagharong iyo na an nganga

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload