Tigsik

September 26, 2019

 

Tigsik ko an mga kaakian ngunyan
Atamanon, mahalon an magurang
Siring sa ginibo kan aki pang sadang
Sagkod pa man kamo namumutan

 

Tigsik ko an iba sa mga parainom
Kun nabuburat kalaban an agom
Tinataraman, maraot na taramon
Sa nakakadangog makasupugon

 

Tigsik ko mga lalaking makauragon
Marhay an higdaan ta nakakutson
Pagmata preparado na an kakanon
Imbes pasalamat aburido pa gilayon

 

Tigsik ko an mga halas na marara 
Orog an mga yaon sa gobyerno ta
Ala hudas, mag-asenso sana sinda
Baradat na habo nang bumutas pa

 

Tigsik ko man ini bagang bayawas
Nagbubuyugbuyog ta igwang halas
Sa pagguno ni Totoy, siya nahublas
Lawlaw na an sarwal na ruminabas
 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload