Tigsik

October 3, 2019

 

Tigsik ko, an mga tsuper na mahihigos 
Dangan  mga parapadyak na irigot-igot
Sa maghapon na pagkayod ginagaranot
Pidralumbre an tama sa yukyok igusgus

 

Tigsik ko man ining reward money daa
Na pambayad sa siisay man na makakua
Maitukdo an nagbadil ki Batocabe baga
Dakol an nagnenegar”ay inda ko ngaya”

 

Tigsik ko, mga estudyanteng nakapasar
Sa mga eksaminasyon na pangnasyonal
Orgulyo kan eskwelahan, mga magurang
Sa gabos kaini, Diyos iyong pasalamatan

 

Tigsik ko man  baga an helang na polio
An tinatamaan,  an paglakaw apektado
Kaagid na gayo, welga nin mga behikulo
Kun dai magbyahe an gabos paralisado

 

Tigsik ko an lalaking igwa nin loslos
Sobrang kulog kan dara-dara tinitios
Sa grabeng gabat dai na makalagpos
Maduso kun sa banig nakakagusgus   

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload