top of page

Tigsik


Tigsik ko, an mga tsuper na mahihigos Dangan mga parapadyak na irigot-igot Sa maghapon na pagkayod ginagaranot Pidralumbre an tama sa yukyok igusgus

Tigsik ko man ining reward money daa Na pambayad sa siisay man na makakua Maitukdo an nagbadil ki Batocabe baga Dakol an nagnenegar”ay inda ko ngaya”

Tigsik ko, mga estudyanteng nakapasar Sa mga eksaminasyon na pangnasyonal Orgulyo kan eskwelahan, mga magurang Sa gabos kaini, Diyos iyong pasalamatan

Tigsik ko man baga an helang na polio An tinatamaan, an paglakaw apektado Kaagid na gayo, welga nin mga behikulo Kun dai magbyahe an gabos paralisado

Tigsik ko an lalaking igwa nin loslos Sobrang kulog kan dara-dara tinitios Sa grabeng gabat dai na makalagpos Maduso kun sa banig nakakagusgus

bottom of page