Tigsik: An Pastor

November 14, 2019

 

Tigsik ko ining pesting tagomata
Pigmumuta, makulog na mapula
Dai makaluwas ta makaulakit pa
Mga transaksyon piyerde talaga

 

Tigsik ko ining nagviral na isyu
Sa sarong pastor na raot an payo
An linog siya daa an nagpapondo
Takot daa kaya sa iya si Hesukristo

 

Tigsik ko ining butugon na propeta
Kun tutuong may kapangyarihan siya
An gurubot na trapiko madyikon niya
Singko an kilo kan bagas gibuhon na

 

Tigsik ko an mga Pinoy na nalalansi
Kan putikon na propeta, pastor na ini
Sarala an mga ebanghelyong pigsasabi
Mala,an kalag ta siya na an maysadiri

 

Tigsik ko an nangyayaring paglinog
Sa iba-ibang lugar sige an pagyugyog
An pagyugu-yugo maluya nanggayod
Sigurado, dakol na tulak an mabutog
 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload