Tigsik: An Pastor


Tigsik ko ining pesting tagomata Pigmumuta, makulog na mapula Dai makaluwas ta makaulakit pa Mga transaksyon piyerde talaga

Tigsik ko ining nagviral na isyu Sa sarong pastor na raot an payo An linog siya daa an nagpapondo Takot daa kaya sa iya si Hesukristo

Tigsik ko ining butugon na propeta Kun tutuong may kapangyarihan siya An gurubot na trapiko madyikon niya Singko an kilo kan bagas gibuhon na

Tigsik ko an mga Pinoy na nalalansi Kan putikon na propeta, pastor na ini Sarala an mga ebanghelyong pigsasabi Mala,an kalag ta siya na an maysadiri

Tigsik ko an nangyayaring paglinog Sa iba-ibang lugar sige an pagyugyog An pagyugu-yugo maluya nanggayod Sigurado, dakol na tulak an mabutog