Tigsik

November 28, 2019

 

Tigsik ko an presidenting raot an payo
Giyera kontar sa droga minadai, minaiyo
Sa iyang bise pres. gusto sanang ibuyo
Dugay na, an appointment tulos binago

 

Tigsik ko kun anong dahilan an pigsasabi
Ano ta sinipa tulos sa trabaho si VP Leni
Ano baga an kinatatakutan na madiskubre
Risang marhay an moro-moro kan mga ini

 

Tigsik ko inng ginastos na milyon-milyon 
Sa sea games sa simpleng kaldero o koron
Alagad namaragbarag, mga tawong tioson 
Mga kaakian na magagadan na sa gutom

 

Tigsik ko  an kadaklan  sa mga may auto
Sa pagmamaneho dai talaga disiplinado
Orog sa pagparada kan sa indang behikulo
Kaya naglalakaw an mga tawo sa tinampo

 

Tigsik ko an mga iligal na paratiyenda
Na istilo ninda garo baga sa mga girilya
Kun yaon an paradakop durulagan sinda
Pakahali kan hapon baralikan man sana 
 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload