Tigsik

December 20, 2019

 

Tigsik ko kun panahon na nin Pasko
Maogma an kadaklan sa mga tawo
Siribot sa pamamakal nin panregalo
Ta igwang  bonus an  mga empleado

 

Tigsik ko an mga dai nin trabaho
Kaya dai man sindang mga sweldo
Naghahalat na sana kan mga regalo
Sa mga panao na hale sa gobyerno 

 

Tigsik ko an mga Pinoy na tikapo
Na nagtitios pag-abot nin Pasko
An noche buena dawa na uraro
Basta an pamilya ninda trangkilo

 

Tigsik ko man an mga ninang, ninong
Dai kamo magtago sa mga tinubong
Kun daing panregalo an tutuo sabihon
Ta makakaintindi man kan kadaihon

 

Tigsik ko an mga gurang nang mag-agom
Orog na kun an mababayi dai nang alsom
Dai na lamang nin datang pagkarinyuhon
Bubuan pang grasa garo na alang na dahon
 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload