Tigsik

December 27, 2019

 

Tigsik ko kun panahon nin Pasko
Piming burudit budit an mga tawo
Ta an partihan, karakanan wala tuo
Kaya igwa nin nahahayblad sigurado

 

Tigsik ko mga aki na grabe an ogma 
Ta dakol na mga regalo an narisibi na
Hale sa mga ninong, mga ninang ninda
Asin hale ki Santa Klaus na bistado na

 

Tigsik ko an mga tawong raot an hutok
Dai nanggad napugulan an pagpapaputok
Kun dimalas na maputukan an mga kamot
Kaya an mga guramoy nakulangan na logod

 

Tigsik ko an mga tawong dai nagpaputok
Ta takot maputulan nin guramoy o kamot
Imbes mga  kaldero, kaserola, pigpurukpok
Tanganng  an maraot na ispiritu matakot

 

Tigsik ko an iba-ibang klase nin paputok
Igwa diyan na kun minaputok makulog
Kadakol man kan putok na nasa yukyok
Pinakapwerte an sa tulak nakakapabotog
 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload