Tigsik

January 3, 2020

 

Tigsik ko an mga naputulan nin kamot
Ta dai napugulan an pagparapaputok
Ngunyan nagsasapo nin makukulog
Sagkod pa man an putol ikasusupog

 

Tigsik ko an mga maurag magturutot
Bako man bagong  taon nagtuturutot 
An resulta iriwal, karadugan an dulot
Kaya kadakol na pamilya an nararaot

 

Tigsik ko kun bagong taon  minaabot
An mga tawo biyong nagkakasiribot
Sa pagpreparar nin anuman na birilog
Ta pampaswerte, segun sa pagtubod 

 

Tigsik ko an mga maluya an pagtubod
Kun swerte an mga prutas na birilog
Ano ta kadakol pa baga an nagtitirios
Mas magtubod dapat sa higos, sa Diyos

 

Tigsik ko ining bago nang  taon 2020
Kun gustong an buhay magin swerte
Maghigos, maghingoha nin pwerte
Mag-arang sa Mahal na Diyos pirmi 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload