Tigsik

January 9, 2020

 

Tigsik ko ini bagang mga rebulto
Pighaharadukan nin mga deboto
Paano man daw iyan magmilagro
Na gibo sana man nin mga tawo

 

Tigsik ko man ining mga paggiyera
Mga raot nin panahon yaon pirmi na
Mga kahilangan na sinasapo ta baga 
Pagirumdom ini kan Kagurangnan ta

 

Tigsik ko ining oro-aldaw na buhay
Abang pagal na talaga nin marhay
Orog kun dai man nin hanapbuhay
Ay talagang masakit, tios na tunay

 

Tigsik ko an sa tuyang mga tinampo
 Na makauyam asin nakakapastidyo
Pinapahiwas man kuta kan gobyerno
Taano ta pirming gurubot an trapiko

 

Tigsik ko  an mga lalaking may makulog
Lupog na grabe pa man an huguphugop
Sa agom ninda na makaiskor, makadurog
Paghuros kan sarwal dai na ngani agod

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload