top of page

Tigsik


Tigsik ko ini bagang mga rebulto Pighaharadukan nin mga deboto Paano man daw iyan magmilagro Na gibo sana man nin mga tawo

Tigsik ko man ining mga paggiyera Mga raot nin panahon yaon pirmi na Mga kahilangan na sinasapo ta baga Pagirumdom ini kan Kagurangnan ta

Tigsik ko ining oro-aldaw na buhay Abang pagal na talaga nin marhay Orog kun dai man nin hanapbuhay Ay talagang masakit, tios na tunay

Tigsik ko an sa tuyang mga tinampo Na makauyam asin nakakapastidyo Pinapahiwas man kuta kan gobyerno Taano ta pirming gurubot an trapiko

Tigsik ko an mga lalaking may makulog Lupog na grabe pa man an huguphugop Sa agom ninda na makaiskor, makadurog Paghuros kan sarwal dai na ngani agod

bottom of page