Tigsik

February 6, 2020

 

Tigsik ko ini bagang corona virus
Na an pang-uulakit nagpapadagos
Sa mga nasa gobyernong kulapos
Sa inda man logod dumukot  tulos

 

Tigsik ko an kaso nin HIV sa Naga
Padagos man na naglalankaw pa
Kadungan kaining virus na corona
Ano na an mangyayari sa salud ta?

 

Tigsik ko an mga nagsusuruksukan
Na mga pasyente sa mga hospital
Magin pribado o pampubliko man
Patutuo dakol an may kahilangan 

 

Tigsik ko an ipinapaaram sa gabos
Na kun ika labi-labi na an pagtios
Iyo pa logod inaapi, titupos-tupos 
Nin mga paryentes na isip kulapos

 

Tigsik ko, mga tawong an isip kipot
Sa kapwa mapag-isip nin mararaot
Tinatabangan na sa pamumurawot
Imbes magpasalamat pirmi pa anggot
 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload