top of page

Tigsik


Tigsik ko ining mga senior citizen na iba Haralaba na an mga liog kahahalat baga Ta pirang bulan nang mayu, pension daa Garo mga gamgam na haloy nang nganga

Tigsik ko an mauurag na mga Bikolano Na nagbungsod kan saindang mga libro An iba nagkaigwa nin mga pakonsyerto Nin mga kansyon na Bikolano an naggibo

Tigsik ko an sinapot, toron, sinarukara Suman, ibos, latik, arroyo asin bibingka Kalamay, palitaw, puto, linubak, kutsinta Masiram an mga ini kun sa iba ikumpara

Tigsik ko man an mga maysadiri nin ido Pabaya, kun an mga ini dawa saen naudo Pagkaaga, sa parong pa sana nakakasumo An mga paradakop ta dai daw minadaguso

Tigsik ko mga lalaking ata may makulog Nararahay pa sana grabe an huguphugop Na makahigop nin sabaw na pampabaskog Minakarigos pa sana an ganot tabog-tabog

bottom of page