Tigsik

March 5, 2020

 

Tigsik ko an nangyayari sa ngunyan
Mga tawo asin hayop naghihirilang
Anong mensahe, ipinapaabot kaiyan
Sa mga nakakalingaw sa Kagurangnan

 

Tigsik ko man ngunyan an mga orig
Buhay pa piggagaradan na nin pirit
Kadakol pa dyan naghihiriwid-hiwid
An iba ngani ipigdurulag pa sa bukid

 

Tigsik ko an mga matatagas an payo
Mga batutilan na igwa nin behikulo
Minaparada sa bangketa nang gayo
Kaya piriot na an lakawan kan tawo

 

Tigsik ko, mga nakapwestong pulitiko
Pagkatapos na sinda ibugtak sa pwesto
Puro pagbubuaya, iriwal an ginigiribo
Namamasdan, kapasluan kan mga iniho

 

Tigsik ko an babaying an maga kamot
Na may guramoy na biyo nang  turuog
Dai na makagulok nin liog nin manok
Na sa maagahon gusto pa magturaok

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload