Tigsik

March 26, 2020

 

Tigsik ko an matatagas an payo talaga
Pigsabihan nang dai magparayabayaba
Nagsusudusudo man logod paglakwatsa
Darakopon, ta kun magdara nin korona

 

Tigsik ko an ibang kapitan nin barangay
Ata nasa krisis kita grabe pang alimpasay
Pagtao nin mehoras, dai patas na tunay
Kaya mga nasasakupan, nag-aagrangay

 

Tigsik ko man, iba sa mga barangay tanod
Sa diit na poder na ipigtao abang hambog
Sa checkpoint na destino kun makahapot
Daog an abogado, daing galang na sayod

 

Tigsik ko man an ibang sutil na parasaod
Tamang oras nin pagsaod dai pigsusunod
Maulakitan pang corona virus dai na labot
 Kun mangyari na saka maghibi nanggayod

 

Tigsik ko man ining pag-ulmong sa harong
Nin mga aki, gurang, orog sa mag-aragom
Siguradong madadagdagan an populasyon
Ta siyempre anong gigiribuhon e di ogbon

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload