top of page

Bespiras kan DelubyoMaski senior na asin bawal nang magluwas sa harong lalo na kun bangui asin magpa-Naga, naka-arestar akong sarong pulis tanganing magpahatod sa centro,mabakal nin bulong, pagkakan, prutas asin iba pang mga kairipuhanon.

Maski bespiras kan pista sa sakuyang barangay San Jose igwa pa nin nagka-perang tawong naglalakaw-lakaw sa tinampo alagad pag-abot mi sa Naga por medyo nin motorsiklo nabigla ako ta mayo nang tao sa tinampo, mga botika na sana an bukas, bakery asin convenience store.

Patago ako na dai mahiling kan pulis na nagka-camera ako kan samuyang pig-aaraguihan tanganing maitala sa dokumento an kamugtakan kan centro, kan dating puso kan Bikol (ngonyan Naga Na!). Dati naka-Smile Pa kan panahon ni Mayor John.

Garo bakong ciudad, matoninong na marhay mga alas 7:00 pa sana nin bangui.

Halaba an pila sa botika, kadaklan nakamaskara pero hararayo an distansiya sa lambang saro kan mga parabakal, may senior citizen discount pa man guiraray asin ta an mga gurang siyempre may priority.

Nakabakal man nin tinapay asin palaman, orange asin apple asin take-out na lugaw, chopsuey asin inun-on na sibubog.

Kaskasun palibhasa single na motorsiklo, pulis pa an driver kaskasun an biyahe haling Naga pasiring Milaor. Kan mahigpit na an lockdown an senior dai na pwedeng magluwas sa harong, dai man tinatawan nin quarantine pass ta senior na ngani asin may diabetes pa kaya aro-aldaw tv, radyo, facebook asin cellphone an gamit ko.

Purgana an talinga ko dapit sa maghapon asin magdamlag na bareta tungkol sa Covid 19 tingog ni Sal Panelo, Secretary Doque asin Secretary Martin Andanar.

Amay pagmata pagka-aga magiris nin 15ng lemonsito, ipeperes sa baso asin iinomon na puro ta tunay na alkaline daa, mayong uric acid, dangan mainom nin maimbong na tubig, masunod na an pagtudok nin insulin bago magpamahaw.

Sa pagkakan limitado man: mainit na tinapay hale sa kataid na bakery, may palaman na peanut butter, kape o gatas, lakaw-lakaw sa atubangan kan harong, painit nin 30 minutos mantang naghahalat kan rasyon nin inomon na tubig na hale sa MNWD.

Sa kaaldawan kan pista mapungaw na marhay ta maski abang init magayon man kuta na an hoyop kan duros, trangkilo alagad mayong katao-tao, mayong nag-ogik na orig, mayong para-pista.

Mayong prosisyon nag-abot si padi sa ermita alagad mayong taong nagsirimba. Nagdangog na lang sa sound system ni padi sa mga harong-harong.

An maogma lang ta naglibot si mga SK officials may darang mga patos nin noodles, bagas, sabon, multi-vitamins, cookies, asin mga de lata.

Sa ika-walong aldaw kan quarintina asin lockdown, schedule kan mga taga-Milaor na magsaod asin magpa check sa doktor sa Naga.

Kinua ako kan sakong aki bago magpangudto sa tahaw kan init kan aldaw. Haros sarong oras si biyahe mi haling Milaor pa Naga. Pahingurag an awto asin motor na nagsasabi na sinda gabos taga-Minalabac asin Milaor na masaod asin mapa doktor.

Lambang saro pigbabadil nin scanner kaya abalang marhay.

Ma-ATM kaya mahanap pa kan bukas na banko, masaod, mabakal bulong. Nakaabot kaming Villa Corason lampas nang pangudto.

An magayon sa barangay Del Rosario sa Naga ta naglilibot si Kapitan nakasakay sa van na may sound system, naglilibot sa subdivision asin barangay, nagpapagiromdom kan 24-oras na curfew.

Iba man duman sa samuyang barangay sa Milaor ta mayo lamang nin opisyal na nagtataga sirip sa mga harong-harong tangarig maaraman an kamugtakan kan saindang constituentes.

Siguro dapat paisihon ni Mayor an saiyang mga kapitanes na impormaran an lambang barangay bako lang kan mahihigpit na curfew tanganing maka-ibitar sa Corona Virus Disease 19, kundi kan mga panibagong instruksiyon hale sa gobyerno nasyonal,Malacaṅang, DILG, DOH, DSWD, asin haling munisipyo, sa opisina kan alkalde.

Gulpi nang nagadan, gulping nang naapektaran, gulpi nang positive sa Covid 19 sa ika-walong aldaw pakatapos kan lockdown sa Luzon asin kan mapirmahan na an Emergency Powers kan Presidente.

Orog na naguin mapungaw an Naga. ( mas dakol nang nagadan sa Italya kesa sa Tsina na an iyo an pinunan kan nakakagadan na virus desease, dakol naman an nagadan sa Francia, an borders kan Canada sinarahan na. Ano man ta dai maka-abot digdi sato maski pigsasabing mainit na lugar an Pilipinas?).

Sa mga dokumento ko por medyo nin litrato kadikit an tao sa People’s Mall , mayong mga awto sa tinampo pero an mga tao sa laog kan harong naghahalat na kan ika-duwang ornada kan mga panao hale sa gobyerno nasyonal.

Herak nin Mahal na Diyos sa puntong ini mayo man nin binabawian nin buhay huli sa Covid 19 sa Naga, sa Camsur asin sa enterong Kabikolan. Pero an pagmati kan lambang saro garo baga mamundo asin makatakot na marhay ta may nagdadangadang na delubyo.

bottom of page