Tigsik

April 23, 2020

 

Tigsik ko an mga uyam na sa sardinas
Magdusa kun sa ibaba na nagpapalgas
ECQ, matatapos na kuta sigeng ralayas
Magpapadagos, orog  pang pinahiwas

 

Tigsik ko man, mga matatagas an payo
Kun mavirus sa  pagpararuluwas nindo
May patanid na si Tatay Digong sa indo
Daing ayuda, dai na ipapabolong kamo

 

Tigsik ko an ibang opisyal nin gobyerno
Haen na an ayuda sa mga botante nindo
Dai na halaton an eleksyon saka matao
Abang hibog, masupog man tabi kamo

 

Tigsik ko man ini si Leo Francis Marcos
Agyat sa mayaman may nagkaaranggot
Alagad dakol man kan nagsimbag tulos
Kaya nakaginhawa an dakol na nagtitios
 
Tigsik ko an lockdown na idadagos pa daa
Mga nasa harong sana marulungsi na baga
Ibang babayi biyong nagrurulutab-lutab na
Siguradong madakula pa an populasyon ta

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload