Tigsik

May 14, 2020

 

Tigsik ko ini bagang panahon  ngunyan
Peste, kalamidad dai na kita inoontokan
Kaya kitang mga nabubuhay sa kasalan
Magbwelta,  sa satuyang Kagurangnan
    
Tigsik ko, mga tawong nakakapongot
Orog an mga pirming celfon an kapot
Pati an mga aki apektado na an hutok
Tinutugutan na sa celfon nakaturuhok

 

Tigsik ko, mga hugakon na magurang
Na an mga aki ninda napapabayaan
Imbis tukduan, marhay na kaugalian
Pagtiktok asin iba pa an nanunudan

 

Tigsik ko man an lockdown asin ECQ
Pili na sana lugar na igwa pa kainiho
Pwede na magnegosyo, magtrabaho
Alagad siring sa dati, gabos limitado

 

Tigsik ko kan an lockdown ipigpautob
Mga marabas nagparangurub-ngurob
Ibang mag-aragom pirmi kuno tururog
Kaya ibang babayi an tulak nagburutog 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload