Tigsik

June 5, 2020

 

Tigsik ko ining tig-init na panahon
Makonsumo sa tubig asin sa sabon
An parigos aga,udto, banggi,hapon
Huruba pa magdamlag, maghapon

 

Tigsi ko  an mga tawong nakakauyit
Na an mga ugali kaagid sa mga an-it
Pag-asenso kan kapwa ikinababangit
Kaya kinakabitan na paibaba nin pirit

 

Tigsik ko man,kadaklan sa tuya baga
Kararatan kan kapwa  ta ikinaoogma
Dai nangingiri sa gibong dai nin data
Matakot sa Diyos ta igwa iyan padusa

 

Tigsik ko kan mahali an lockdown,ECQ
Nagkanarali sa pagrabas an mga tawo
Nagkagurubot na nin husto an trapiko
Piligro sa buhay na virus bahala  kamo

 

Tigsik ko an padagos na ipigpapautob
Mga motorista bawal an suno sa likod
Pag-abot sa harong sinda magkadurog
Kaya dakol na babayi, an tulak burutog

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload