Tigsik

June 19, 2020

 

Tigsik ko, mga kooperatiba nin kuryente
Sa panahon nin covid dai makua penalty
Iyo an nadangog ko na saindang pigsabi
Ata triple an bayadan an multa pa grabe

 

Tigsik ko, kaakian ngunyan na panahon
Maghapon an kapot pirmi sanang celfon
Mareklamohon na sa trabaho sa harong
Nagbabalinghaw kun pirit patrabahuhon

 

Tigsik ko man, mga magurang ngunyan
Na sa akian hugakon nang mag-ataman
Omboy pa celfon na an pigpapakawatan
Tanganing pagcelfon dai sinda maulang 

 

Tigsik ko man ngunyan an mga kaakian
Na grabe na man talaga mga  kahugakan
Yaon sana an tubig  golpe pang hugasan
May lutuon na hugak sa pagluto an aram

 

Tigsik ko an mga lalaking igwa nang agom
Mga agom na babayi kaya sana pagsalaon
Si pananammbay ninda dai sana giromdom
Kun nabuburat an mga nakaagi kakalkalon

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload