Tigsik

June 26, 2020

 

Tigsik ko an ugali nin mga Pilipino
Na may sa ugama an laog kan payo
Mauri nanggad sa mga nag-aasenso
Kaya ginigibuhan nin maraot na isyu

 

Tigsik ko, mga  problema sa pagklase
Dahil sa covid,mga aki makatorotreste
Orog na kan mga pobreng estudyante
Dai nin celfon, wifi, paano  an mga ini

 

Tigsik ko an problema sa corona virus
An peligro sa buhay ta nagpapadagos
Paggamit facemask dai na makahangos
Tibaad kun ospital, lubungan na idagos

 

Tigsik ko an mga nawaran nin trabaho
Nagsararado na an iba sa  mga negosyo
Ubos na mga pang-ayuda kan gobyerno
Paano na palan pagbuhay kan mga tawo

 

Tigsik ko an mga isyung pigdedebatehan
Mga kaso nin rape, kiisay daw an kasalan
An pekpek short na sulot  nin kababayihan
Na nakakapainit sa manyakis na kalalakihan? 
 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload