top of page

Tigsik


Tigsik ko ining pandemic sa covid Kadakol na kan biyong nagsasakit Kurtado na baga an hutok kaiisip Kaya igwang nakakapay, natuturik

Tigsik ko ining buhay na abang sakit Mga tawo dawa ano na sana an rakit Mga online selling ginigibo nang hirit Tangani sanang pagbuhay maidakit

Tigsik ko, mga nangyayari sa kinaban Golping tawo na an nagkakagaradan Pati an mga negosyo, mga kabuhayan Logod dai mangyari, mga harabunan

Tigsik ko ining palpak na programa An balik probinsiya, balik problema Ngaranga na, bago matawan ayuda Pag-abot, covid an dara sa pamilya

Tigsik ko ining abang init nang panahon Haros dai magdururog mga mag-aragom Physical distancing saro pa sa mga rason Pero nakakahaman pa giraray nin ogbon

bottom of page