top of page

Seniorito: Senior na SolteritoBako man lang garo ako sa enterong Pilipinas asin ibang parte kan kinaban an solo buhay ta byudo na alagad an mga aki may kanya-kanya nang buhay asin estado sa hararayong lugar.

Sa orihinal na estaran kan pamilya solo-solo na lang, walat an magayon na memorya kan nagtalikod na esposa asin kan mga aki asin makukulit na makuapo na nagtratrabaho asin nag-eereskwela na sa ibang lugar.

Sa tahaw kan pandemya kan Covid-19 na maabot na sa limang bulan nagtagal man baya an sarong senior citizen na single o soltero, sa herak nin Mahal na Dios asin sa pangadieon kan mga nagpapadangat.

Dai ko hunaon na maogma palan an solo buhay sa harong. Igwa lang alalay na “walk from home” (lakaw-lakaw lang hali sa harong ta haranihon man lang). Siya man an nagluluto, naglalaba, nagpla-plantsa asin naglilinig sa bilog na harong asin sa natad.

Pag-abot kan bangui solo lang akong nagtuturog.

Napoon an aldaw mga alas 4:00 nin maagahon, madangog sa mga bareta sa lado lokal asin nasyonal por medyo nin radio asin telebisyon.

Pakabaretang alas 7:00-7:30 nin aga mapatuyatoy pasiring talipapa o sa mercado harani sa municipyo tanganing magbakal nin pambahog sa mga ataman na ido, ikos, itik asin manok.

Yaon na an katabang na masapna na kan pamahawan na abot pang pangudtuhan asin pamanguihan kasamậ an mga ataman. Paka-pamahaw nin dikit na maloto, gulay asin sira malakaw-lakaw sa palibot kan centro kan barangay bilang ehersisyo o pagpaga’not asin pag-estera kan lawas.

Pagpuli mapadiskansong kadikit asin makarigos.

Pakakarigos mapoon na an regular na guibo ko aro-aldaw tanganing dai mabagot habang nagdadangog kan musika sa radyo, naghahalat an diyaryo lokal, nasyonal, mga magazines asin libro o maski ano na pwedeng maka-okupar nin panahon may dagdag pa nin dakol na pakanood.

Maaram man lang ako si Salve, an alalay, tapos na paglaba asin nakaluto na asin nag-iimbitar nang magpangudto. Kun minsan kun enjoy na marhay pagbasa nalilingawan an pangudto pero pagnagturutungka mapirong nin dikit .

Pagkahapon ta an senior dai man na gayo nagpaparaturog maski siesta duwang bagay: kun bakong may mag-apod na aki sa Naga, may ma-apod na maku-apo haling Canada. Nawawara an pungaw.

Saro pa an Facebook asin cellphone na kadakol kaulay, ka-text, ka-talk, ka-chat asin ka-tsismisan.

Bago kan Covid lockdown/quarantine kan bulan na Marso, kun minsan amay pagka-aga napa centro na tanganing magpa-therapy, magbakal nin tipong sa centro asin mga prutas. Dai na ngani mina-uli kun odto antes kan Marso 17 ngonyan na taon, minahapit sa SM, sa Kantong Putikon, o sa Robinsons Place o sa Quality Cafe makikipag-estoryahan minsan diskusyunan dapit sa mga isyus sa laog nin saro o duwang oras. Alagad pag-GCQ saka MGCQ napundo an gabos na iyan ta an kadaklan nagkaralaom sa harong lalo na an mga menor-de-edad asin senior citizen na arog sako na madaling maulakitan nin Coronavirus.

Pagka-bangui ta nag-uli na si alalay solo buhay naman an senior citizen na solterito. Pakapamangui malakaw-lakaw guiraray sa atubangan kan harong asin sa sala, maunat-unat, ma-exercise dangan ma-hastang maturog.

Kun dai inaabot nin tungka, balik-basa, balik gadget asin apod sa mga aki asin maku-apo.

Pag-ala 5:00ng hapon may chat group kami na pig-aapod na SM Barkadahan asin makurumustahan, machirismisan kan latest tungkol sa mga celebrities asin politiko plus dikit na karantyawan.

Kun Sabado saka Domingo, pag-ala 7:00 nin bangui ma-arapodan sa chat group (V-2 gangs) kaulay an mga tugang na rayaon sa provincia nin Rizal, sa Laguna, asin sa Naga. Nagkukurumustahan man kaming pitong magturugang.

Duwang beses ngani si apat na magturugang sa Naga asin Milaor nagtiripon sa old house sa barangay San Antonio, Milaor, nag-boodle fight habang nag-eeresturyahan. Maski sa lamesa may social distancing. An facemask solot pirme antes asin pakatapos. Nagdurar man nin magduduwang-oras si tiripon pero suruwayan tulos, kanya-kanyang puli, kanya-kanyang lunadan.

Minsan sa laog nin sarong semana kinukua man ako kan mga aki dinadara sa Naga ngarig magpa-check-up sa doktor, magpa-blood works, magbakal bulong asin ngunyan na tugot na magkakan o magkape-kape sa mga restoran o coffee shop sa Naga.

An nagsasaaod sako sa Naga an mga aki na.

Digdi sako sa Milaor, ako na an minapasiring sa talipapa magbakal nin lutong kakanon, pepino, avocado, batag na saba, batag na latundan, kamote asin tipong.

Namalisyahan ko na an plete sa padyak doble na dating 5 pesos 10 pesos na ngunyan, trimobile sa Naga 20 pesos na. Pagpalinig nin kuko sa kamot asin muro dati 100 pesos lang ngunyan 280 pesos na, pagpabulog dating 40 pesos lang ngunyan 60 pesos na, apwera kan ahit.

An mga barakalon sa Naga kadaklan nagmarahal pati pamasahe kaya mas marhay seguro an mga baro-banwaan sa CamSur lalo na an Milaor, Minalabac, San Fernando, Gainza, Camaligan, Magarao asin Pili dapat darakula na an talipapa kompleto an mga barakalon tanganing an mga tao dai na magparapa pa Naga asin an mga lokal na negosyante magka-igwa man nin bastanteng income.

An krisis palan dara kan pandemya nagtatao bako lang problema kundi oportunidad. Nagsikat ngonyan an online selling asin delivery service. Maski an mga para-padyak asin mga para-trimobile nagdakula an ingreso.

Masurunod na an jeep, bus, asin ibang porma nin transportasyon pagnag-abot na an bagong normal na sitwasyon.

An Covid na ini mawawara sierto y seguro sa pag-agui nin panahon sa tabang kan Kagurangnan.

Asin para samong mga senior habang naghahalat na apodun para sa ikaduwang buhay may pakinabang pa man kun nakakatabang sa kapwa.

Maogmahon baga an nagheheras nin mga experiencia asin pagkanood arog kan ginigibo ko ngunyan.

bottom of page