Tigsik

August 1, 2020

 

Tigsik ko an ibang ahensiya nin gobyerno
Mga kutungero, may gawi na sa demonyo
Kun mapag-initan, urihan ka herak sa imo
Iimbentuhan ka nin kaso dangan ipapreso

 

Tigsik ko man an mga siring na ahensiya
Ikinauogma an kapahamakan kan kapwa
Anong labot dawa dai nin sala magdusa 
An mga siring dai nin herak o konsensiya

 

Tigsik ko kun an mapungaw na panahon
Dai nawawara sa isip, dawa ano gibuhon
Pagkawara nin kapamilya pirmi girumdom
Baldi- balding luha padagos papabuluson

 

Tigsik ko an ina dawa anong sala nin aki
Padagos aanduyugan dawa na makabaldi
Pagpadangat na dai mababago, mababari
An masakit, may panahon ina na minahibi

 

Tigsik ko, ibang lalaki na kan hoben pa
Hambugon, garo daing bungkagan baga
Sige pa an pamiday dawa may agom na
Magkahelang, sa agom mauli man sana

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload