Tigsik

August 14, 2020

 

Tigsik ko an mga ugali na nakakapongot
Mga nakakatabang sa nagtitios  pigraraot
Ta may sa ugama an laog kan mga hutok
Dai nakokontento sagkod na dai mahulog

 

Tigsik ko an dai nang katapusan na covid
Mga tawo level up na pantahob na gamit
Hako na kan face mask, dapat face shield
Masunod na kaiyan PPE na an ipapagamit

 

Tigsik ko an panahon na ini nin pandemya
Nagsasakit na an mga tawo nag-iiriwal pa
Imbes magpamibi mga pigtataram marara
Paano an Diyos  mamumuya na maoogma

 

Tigsik ko man ining masakit na panahon
 An iba imbes na magbakli na, magsolsol
 Naiisip pa na manloko, mangbudulbudul
 Sa panlalamang an pamilya papakakano

 

Tigsik ko ining panahon na abang harasahas
Nakakairita, mainit, mapulot sa tuyang lawas
ECQ kaya an mag-aragom habo na magluwas
Dawa maghapon magdamlag na huruba hukas    

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload