Tigsik

September 12, 2020

 

Tigsik ko ining may matatagas na hutok
Na an physical distancing dai pig-uutob
Sige an pakihalyaw, sige pa an pakigutok
An mga may covid nagpaparadakol logod

 

Tigsik ko an mga tawong mapanghusga
Sipon, kalintura pa sana an isip covid na
Haros pa sana ipalobong nang buhay pa
Hona mo imposibleng tamaan man sinda

 

Tigsik ko an mga buaya na nasa hubas
Sa kabadatan haros dai na makahawas
Alagad nagpapadagos pa sa panghabas
Kwarta kan gobyerno gustong malimas

 

Tigsik ko man an sa tuyang kagadanon
Minaabot sana na garo baga mahabon
Dai nin nakakaaram kun anong panahon
Padudumanan kan kalag ta pasiguruhon

 

Tigsik ko an nagpapadagos na pandemya
Sige pa an mararaot imbes magbarago na
Mensahe kan Diyos dai naiintindihan baga
Kun dai magbarakli, pagtios mahalawig pa

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload