Tigsik

September 25, 2020

 

Tigsik ko ining mga tawo na nakakapungot
Na oras nin sesyon nagtutungka o tururog
Nasa senado, kongreso pirming cp an kapot
Sa mga sanggunian na inaabot na nin barod

 

Tigsik ko man an kadaklan sa mga pulitiko
Sa panahon nin pandemya ano an naginibo?
Nakatao lamang nin bagas dawa pirang kilo?
Haen si mga kwarta na isinubi, ibinulsa nindo?

 

Tigsik ko an mga paradakop asin parasiud
Nin mga ido na dai nalalangub, nakagakod
May sadiri an langubon kun dai madakop
An mga ido na paraudo na nakakapungot

 

Tigsik ko an mga nasa sangguniang bayan
Na an plano kan alkalde para sa karahayan
Kan mga tawo pirmi na sanang pig-uulang
An mga tawo iyo an saindang pig-uurihan

 

Tigsik ko man an kadaklan sa mga pulitiko
Dawa anong palakbang kan papel ay zero
Risa man na marhay, habo sinda kan tawo
An marhay magpurupangos na sanang tubo  

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload