top of page

Tigsik


Tigsik ko ining mga tawo na nakakapungot Na oras nin sesyon nagtutungka o tururog Nasa senado, kongreso pirming cp an kapot Sa mga sanggunian na inaabot na nin barod

Tigsik ko man an kadaklan sa mga pulitiko Sa panahon nin pandemya ano an naginibo? Nakatao lamang nin bagas dawa pirang kilo? Haen si mga kwarta na isinubi, ibinulsa nindo?

Tigsik ko an mga paradakop asin parasiud Nin mga ido na dai nalalangub, nakagakod May sadiri an langubon kun dai madakop An mga ido na paraudo na nakakapungot

Tigsik ko an mga nasa sangguniang bayan Na an plano kan alkalde para sa karahayan Kan mga tawo pirmi na sanang pig-uulang An mga tawo iyo an saindang pig-uurihan

Tigsik ko man an kadaklan sa mga pulitiko Dawa anong palakbang kan papel ay zero Risa man na marhay, habo sinda kan tawo An marhay magpurupangos na sanang tubo

bottom of page