TIGSIK

October 2, 2020

 

Tigsik ko ining nangyayaring pandemya
Masakit man mas dakol nakadelihensiya
Sa SAP, facemask, face shield asin iba pa
Mga buaya asin negosyanting oportunista

 

Tigsik ko ining buhay ngunyan na masakit
Nin huli kan paglangkaba ni pesting covid
Kaipo kan mga tawo magdiskarte, magrakit
Kun dai magagadan na an mga mata suknip

 

Tigsik ko ngunyan an satuyang pagbuhay
Kadakol na kan nawaran nang hanapbuhay
May mga negosyo na nagsarado nang tunay
 Kaya igwa nang nahahapay asin nakakapay

 

Tigsik ko man an iba sa mga taga-medya
Pagtuyaw sa mga sala, luway-luway sana
Orog sa mga pulitiko na poderoso na daa
Ta an kadaklan pinapakakan baga nin bala

 

Tigsik ko, mga tawong iriniton, purunguton
Kun may problema tulos nagkakadipresyon
 An panghuhugot iyo an naiisip na solusyon
 Tibaad magngana kun dai matawan aksyon

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload