Tigsik

October 9, 2020

 

Tigsik ko, mga paratukdo ngunyan na panahon
Grabe an kaparagalan sa ngaran nin edukasyon
Haros pa sana ibalyo na sa eskwelahan an harong
Tanganing makaabot sa deadline an mga module

 

Tigsik ko, mga paratukdo na grabing sakripisyo
Sa kapagalan nahahayblad na, makulog an payo
Kun palyado pa an printer, bond paper limitado
Makatorotreste, kun natatabuga pa kan pamayo

 

Tigsik ko man an kadaklan kaining mga eskwela
Mabasa, masimbag na sana may mareklamo pa
Habo ninda kaining ipigpapautob na mga sistema
Ta dai matawan nin balon, dai pa makalakwatsa

 

Tigsik ko an mga magurang ngunyan na panahon
Sakripisyado sa pagpila makakua sana kan module
An mga aki mareklamo pa ta dakol mga susuraton
Alagad  kadudutdot celfon ok lang dawa maghapon

 

Tigsik ko an masiram na mirindalan na kalamay
Na ma- pu-lu-ton, bagas na pulutan ining tunay
An nakakanamit kaini minahagad naorder giraray
Ta an siram kaini nakakapahakay ta nakakalumay 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload