top of page

Alyas ClubAn mga taga-Minalabac ara sa mga taga- Milaor ta kan dekada 60-70 ta haros kada Sabado asin Domingong bangui igwa nin engrandeng barayle.


An palitada perming pano nin tao kun todo may musikero asin sound system ta segi sana an irikid asin maorogmahon.


An Milaor maski sadit na banwaan bantugan sa kaorogmahan.


Dakul an organisasyon civico arog kan Bachelors Club, Bachelorettes, Santo Domingo Brotherhood, Light Bringers Society, Padpad/ Milaor Adopted Sons and Daughters o organisasyon kan mga naagom o naka-agom sa taga-Milaor, igwa pang Alyas Club.


An mga miyembros kan Alyas Club iyo an mga may bansag o alyas na mas bistado pa kesa sa tunay na pangaran.


Sarong Mayor an pig-aapod Wagak (laway). Igwa man an bansag si Kiloyguigoy, Mayor Butakal, asin ngonyan an Mayor Lhabas.


An iba pang mga bansag iyo an minasunod: Tawal-tawal, Damulag, Mangsad, Agta, Tarnera, Taringting, Uwak,Kino, Guimple, Hapon, Pulinas, Balaham, Tarzan, Lusi, Bildot,Father Kutkut, Tapo, Sulpong, Big Boy, Sawa, Halas, Sarhento, Bueno, Entonses, Adobo, Pritos, Putol, Karinyo, Magellan, Kapitan, Kidit, Baktot, Patis, Pogi, Kalangkawan, Dolom, Harap, Kontento, Arayt, Pana, Kikig, Buwaya, Batag, Rhode Island, Paligis, Pulpog, Hangaw, Mestizo, Bigtime,Flip, Bugiw, Buntad, Taga, Eskwala,Natong, Dakula, Dangol,Bugnot, Tilam, Boro-boro, Pangyaw, Duklit, Karinyo, Mc Arthur, Balingkit, Goto, Siento biente, Bakya, Dagpok, Bugtong, Batito, Kabayo, Bongol, Kabayan, Kuting, Sotang Bastos, Madre, Simatar, Eng-Eng, Odo, Balasa, Sulpanit, Muwit, Ligid, 1081, Running Trees, Sirangan, Kutsara, Daod, Tsokolate, Lolo Biloy, Kurbada, Bagting, Bermicol, Bayag, Timog, Botog, Pusngak, Bulding, Outpost, Sulfire, Liba, Atotang, Bo-ol, Kuwab, Tagbang, Pakal, Sirub, Aswang, Galpong, Tagbang, Magnet, Usa, Kalukag, To-og, Pauntol, Hugak, Pango-Pango, Baligang, Kolbi, Ngongo, Tipsik, Bugok, Palos, Honorio, Kurahaw, Cho-Cho, Kiko, Punod, Balingkit, Toyo, Gogom, Gapo, Fabul, Barayong, Sapal, Orig-orig, Kapay, Suka, Turayog, Kupsit, Barangkyaw, Baktot, Barantyong, Pasit, Balik Bayan, Parabadil, Kamatayan, Supot, Kwitis, Patunod, Kawali, Pandesal, Galog, Padi, Amerikano, Sarawal asin kadakul pang iba.


An organisasyon may mga opisyales man, election asin induction taon-taon may pabayle kun minsan duwang beses pa ngani.


Maconsuelo ini ta an gabos paconsuelo sana apuera kan iba na napipikon asin an iba may pauli tangarig dai masayod an tunay na bansag.


An organisasyon na ini nagtagal nin duwa o tolong dekada orog na kan uso pang marhay an baransagan.


Nagka-oroyam man guiraray lalo na kan sinda dai na napipikon. Kaya an Alyas Club luminayas na.


An pinaka-maconsuelo sa Milaor an mga pangaran kan barangay arog kan Balagbag, , Lipot, Maycatmon, Maydaso, Mayaopayawan, Dalipay, Alimbuyog(sitio Mindanao) asin sitio Sinimbahanan, Bungatod, Isla de Matungaw, Capucnasan, Cabugao, Bungsaran, Tiltig Bridge, Marapong, Tarusanan.


Lalo na an mga apelyido kan mga taga-Milaor arog kan Osoc, Tosoc, Baduya, Tanaotanao, Tibus, Bare, Bico, Bulao, Bolocon.


An barangay San Antonio dating baryo Cumagaycay.


Sa paghultanan kan barangay san Antonio asin Maycatmon harani sa duwang tulay may sitio Ma-Odo.

Comments


bottom of page